CARA MEMBUAT TWEEN MOTION1. Buka file baru dengan menekan CTRL + N atau new dan pilih Flash File (action script 2.0)

2. Kemudian buatkan sebuah objek, contohnya objek berbentuk kotak pada frame pertama, menggunakan rectangle tool. Objek tersebut harus di convert menjadi symbol supaya objek yang kita buat tersebut mendapatkan animasi secara automatik. Caranya dengan mengetik kanan objek tersebut kemudian pilih convert to symbol atau dengan menggunakan shortcut F8 

3. Kemudian muncul symbol movie clip, button dan graphic, pilih movie clip dan beri nama symbol tersebut dengan bentuk objek contohnya "kotak" supaya tidak mendatangkan kekeliruan.  Jika objek kotak tersebut sudah ada sebuah titik putih semasa kita select objek tersebut bemakna objek tersebut sudah berhasil dibuat. 

4. Seterusnya kita buat objek tersebut pada frame yang akan kita tentukan arah gerak objek tersebut. Kita buat objek tersebut pada frame ke 20 supaya objek boleh bergerak tidak terlalu cepat. Seperti teknik frame by frame, klik kanan pada frame 20 kemudian pilih insert keyframe. Kemudian tarik kotak ke arah yang berbeza dari objek pada frame 1 tadi. 

5.Setelah membuat 2 frame, klik pada frame yang berada di tengah antara frame 1 dan frame 20 yang sudah kita buat tadi untuk menggerakkannya, kemudian klik kanan pilih create motion tween.  Jika frame yang kita setting tadi mempunyai gambar seperti anak panah maka teknik motion tween sudah berjaya dilakukan. Kemudian tekan CTRL + Enter atau tekan butang Test Scene untuk memainkannya.

6. Teknik motion tween ini boleh dikembangkan dengan banyak objek. 1 objek hanya berlaku untuk 1 layer saja. Jika dalam 1 layer ada 2 objek yang kita buat symbol dan kita beri animasi maka objek itu akan menyatu ketika dimainkan. 

7.Setelah siap, bolehlah Publish untuk menyimpan video.

Post a Comment

0 Comments